Virtualna galerija

Virtualna galerija
galerija Mural

linkovi art

Tweeter

Follow stafelaj on Twitter

stop GMO

Baner

oglasi

Imamo 78 gostiju na mreži

Search

art gallery

Paintings Dimitrijević on web gallery
Baner
Baner
Baner
web gallery

 

Glava , rad Slavoljuba Nikolića

Slavoljub Nikolić skulptor i grafičar iz Kovina.

 

Slavoljub Nikolić skulptor i grafičar iz Kovina.
Više puta učestvovao na likovnim kolonijama
Vidovača - Vodice, Smederevska Palanka .
Izlagao sa Društvom Vuksan. Izradio skulpturu
koja je postavljena u bolnici
Stefan Visoki u Palanci.

 

 biografija

 

1935                                Rođen u Donjem Dušniku

1954                                Završio ŠPU u Nišu

1968                                Završio VPŠ u Beogradu

1954 - 1995                     Radio kao likovni pedagog  


Sv, Save 31, 26220 Kovin RS, +381 13 742 166 

  

Samostalno izlagao 20-tak puta u zemlji i 5 puta u Nemačkoj (Izerlon, Letmate, Hagen, Dortmund i Hemer)

Izvedeni projekti i spomenici - Drmno, Pločica, Hemer i Smederevska Palanka.

Učestvovao na svim izložbama likovnih pedagoga u Novom Sadu, na južnobanatskim likovnim salonima i oktobarskim likovnim salonima u Kovinu.

Učesnik međunarodne izložbe "Hemer u delima likovnih umetnika" u Nemačkoj i Međunarodne izložbe minijature u Gornjem Milanovcu.

Dobitnik više nagrada na južnobanatskim likovnim salonima i oktobarskim likovnim salonima u Kovinu.

 

O autoru i delima govorili su:

 

 

Ima u Kovinu vajar, Slavoljub Nikolić. On sebe zove skromno likovni pedagog.

...

Ne znam kakav je čovek. Nisam s njim drugovao. Ne znam kakav je pedagog. Nisam u njegovom prozivniku. Znam kakav je umetnik. Video sam to što radi.

...

Šta je to umetnost?

Ako je iznenađenje            – ja sam jedan od mnogih koji je iznenađen Nikolićevim skulpturama.

Ako je brzina                     – uhvati to čoveka na prepad.

Ako je zanat                      – ume on da radi svoj posao još kako znalački.

Ako je mudrost                 – ima tu još kako pametnog kazivanja.

Miroslav Antić

 

Razvojni, stvaralački put Nikolić je začeo u vremenu u kojem je naša umetnička već prevazišla krizu prvih eksperimenata u apstrakciji i u kojem su novi oblici figuracije već načinili rascep sa tradicijom, dok su, istovremeno, nove tendencije konceptualne umetnosti rušile klasične jezičke modele  slike i skulpture. No, naš autor se, gotovo od samog početka svoje aktivnosti, opredelio za jedan drugačiji umetnički ideal, ni klasičan ni moderan u punom smislu tih pojmova, jer je u praksi pokrivao i jedan i drugi: od klasične umetnosti zadržao je ljubav prema prirodnim materijalima, od moderne slobodu izbora i raznovrsnost načina obrade. U sadržajnom smislu – priroda i prirodno bili su i ostali osnovni inspirativni podsticaji u stvaralaštvu ovog autora.

Sreto Bošnjački

 

Nikolićev stil se uočava naznakama otkrivanja spoljne forme zadatog volumena iz koga se, najčešće, pojavljuje figuralna artikulacija, dovoljno čitljive, telesne prepoznatljivosti, koja skoro ngde nije svedena na sve delove telesnosti. Tako se prizor ove figuralike, kao princip ženskolikosti, svojim formama “obavija” spoljnom stranom na volumenu masa, prateći prirodne tokove oblika u njegovom zatečenom stanju. Otuda i česta torzoidna forma koja, u liku akta, poput spoljne pokorice zatvara volumen, iz koga se ona najavljuje ili u njega uranja.

Kosta Bogdanović

 

U najlucidnijim trenucima Nikolić produžava, i na najbolji način dovršava ono što je u prirodnom procesu oblikovanja kamena bilo započeto. Tako dolazi do uzbudljivog dijaloga između čoveka i prirode, čiji rezultat je suftilna, artikulisana lepota oblika.

Đorđe Kadijević

 

Slavolub Nikolić je čovek o kakvom govori i pesnik (Pavle Popović, vojvođanski pesnik):

 

... čovek je zadubljen u šture mogućnosti

da se mislima pobedi kamen.

... čovek koji otvara kamena usta

udarajući čekićem srca

po njegovoj bezizraznosti

kao po zatvorenim vratima...

... čovek koji otvara kamena usta

i vid i sluh – ponovno stvaranje sveta...

Dragana Dobrić

 

Kameni oblici Slavoljuba Nikolića kao da su otrgnuti od prirode a njihova plastična postavka svedoči o jednom rafiniranom vajarskom senzibilitetu...

Sava Stepanov

 

 

 

 

radovi 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girl On Girl 7 Frivolous Dressorder The Stair Pakistani Gf First Threesome Queensnake Bondage Holly Shock Spitting Up Cum Bohsia Singapore Melayu Girl Enjoy Big Dicks